BIJEEN Heusden

Openinngstijden en spreekuren

Openingstijden:
ma t/m do 09.00u - 12.00u
Raadhuisplein 16, te Drunen.
Tel: 0416373670
Mail: infoheusden@contourdetwern.nl
Wilt u een consulent spreken? Kom dan naar het spreekuur van de wijkwinkel of maak een afspraak.
 
Wijkwinkel
Voor openingstijden wijkwinkel klik hier

Over Bijeen

Bijeen Heusden is het netwerk van partijen dat in de gemeente Heusden zorgt voor de uitvoering van alle taken op het terrein van zorg, jeugd en werk. Het sociaal team van Bijeen is al enige tijd actief. De leden van het team zijn afkomstig van verschillende organisaties en hebben ieder hun specialisme. Zo treft u er een opbouwwerker, een zorgconsulent, een maatschappelijk werker, een jeugdhulpverlener, een Wmo-consulent, een cliëntondersteuner en iemand die deskundig is op het gebied van werk en inkomen. Samen zorgen zij ervoor dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Heeft u ondersteuning nodig op het gebied van zorg, jeugd of werk?

U kunt gewoon aankloppen op plaatsen waar u dat altijd al deed. Bijvoorbeeld bij uw huisarts, het consultatiebureau of Baanbrekers. Als de situatie daar om vraagt schakelen zij Bijeen in, het sociaal team van de gemeente Heusden. Een medewerker van Bijeen gaat dan met u in gesprek tijdens het zogenoemde keukentafelgesprek.

Samen met de medewerker van Bijeen komt u tot een passende aanpak. Is er sprake van meerdere problemen, dan worden die gezamenlijk aangepakt. zo ontstaat een plan dat past bij uw specifieke situatie. Bovendien heeft u slechts één aanspreekpunt; Bijeen.

Samen aan de slag

Bij het zoeken naar de beste oplossing kijken we eerst wat u eventueel zelf kunt en wie uit uw directe omgeving kan helpen. Als het nodig is, regelt Bijeen professionele ondersteuning. Op die manier zorgen we ervoor dat u zelf de regie over uw leven behoudt.

Voor meer informatie over BIJEEN kunt u doorklikken op de website www.bijeenheusden.nl.