ContourdeTwern Steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligersdiensten

Openinngstijden en spreekuren

Openingstijden:
ma t/m do 09.00u - 12.00u
Raadhuisplein 16, te Drunen.
Tel: 0416373670
Mail: infoheusden@contourdetwern.nl
Wilt u een consulent spreken? Kom dan naar het spreekuur van de wijkwinkel of maak een afspraak.
 
Wijkwinkel
Voor openingstijden wijkwinkel klik hier

Steun- en adviespunt

Stichting Modus fuseert per 1 januari met ContourdeTwern en heet vanaf dat moment Steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligersdiensten. Het steun- en adviespunt is werkzaam op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen woon- en leefomgeving kunnen blijven en de regie over hun eigen leven blijven houden voor zover dit mogelijk is. Het steunpunt geeft hierin voorlichting, advies en, waar nodig, individuele ondersteuning. Het steunpunt is onafhankelijk en in beginsel gratis. Voor sommige diensten wordt een onkostenvergoeding gevraagd.

Mantelzorger

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een familielid, vriend of kennis die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is. Het geven van mantelzorg is iets vanzelfsprekends, er is vaak geen keus. Dit neemt niet weg dat mantelzorgers soms tegen allerlei knelpunten aanlopen.

Lees verder

Vrijwilligers

Vrijwilligers spelen een steeds belangrijkere rol binnen de dienstverlening van het steunpunt. Zij werken nauw samen met onze consulenten. Zij worden ingezet op het gebied van zorg, boodschappen, begeleiding, bijvoorbeeld als ModusMaatje of bij een van de vele andere diensten van de Stichting Modus.

Lees verder

Kwetsbare ouderen/burgers

Het is belangrijk dat ouderen hun leven zo lang mogelijk op hun eigen manier kunnen voortzetten. Helaas lopen ouderen bij het ouder worden tegen beperkingen aan, fysiek of psychisch. Soms is er ook sprake van een sociaal isolement. Stichting Modus ondersteunt ouderen op verschillende manieren.

Lees verder